ซิปโป้ 10
ชื่อสามัญ Saponin 10% W/W
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้กำจัดหอยเชอรี่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โปรตอน
ชื่อสามัญ emamectin benzoate 2% w/v
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ กำจัดเห็บในปลาทอง
เชอรี่-พิ้งค์
ชื่อสามัญ Metaldehyde 6% GR
ขนาดบรรจุ 50x500 กรัม , 20x1 กก , 20 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้กำจัดหอยเชอรี่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มารชมพู
ชื่อสามัญ Metaldehyde 6% GR
ขนาดบรรจุ 1 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้กำจัดหอยเชอรี่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เมทัล-สลัก 6
ชื่อสามัญ Metaldehyde 6% GR
ขนาดบรรจุ 1 กก , 20 กก , 500 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ใช้กำจัดหอยเชอรี่ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ