ซูเปอร์ซ่า 10-0-11
อาหารเสริมพืช
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร , 5 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ทางรากและใบ
ออเจ้า 10-0-11
อาหารเสริมพืช
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร , 5 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ทางรากและใบ
การะเกด 10-0-11
อาหารเสริมพืช
ขนาดบรรจุ 20*1 ลิตร , 5 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ทางรากและใบ
ทูคอล
อาหารเสริมพืช
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร , 5 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารจับใบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแพร่กระจายของยากำจัดศัตรูพืช ลดการสูญเสียตัวยา
ไทนิค
อาหารเสริมพืช
ขนาดบรรจุ 100 , 500 มล , 1 , 5 , 20 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ กระตุ้นการเจริญของพืช
Progrand
อาหารเสริมพืช
ขนาดบรรจุ 500 มล , 1 , 5 , 20 , 200 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ฟื้นฟูสภาพต้น เพิ่มคุณภาพและผลผลิตพืช
การะเกด 12-0-8
อาหารเสริมพืช
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร , 5 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ ช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ทางรากและใบ