ไอด้า
ชื่อสามัญ Cypermethrin 0.5%
ขนาดบรรจุ 10 , 100 , 250, 500 กรัม , 1 กก
คุณสมบัติ/ประโยชน์ กำจัดแมลงสาบ และมด
พาราดอน
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 500 กรัม , 100 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน
ปูก้า
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 500 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน
ปูการ์ด
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 500 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน
ปูซิดอน
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 500 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน
เคซิดอน
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 40x500 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน
เฟอร์น๊อค Fernox
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 24x500 , 40x500 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน และแมลงบิน
อาปาเช่
ชื่อสามัญ Cypermethrin 3%
ขนาดบรรจุ 24x500 , 40x500 กรัม
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สารกำจัดแมลงคลาน และแมลงบิน
เซฟเฮ้าส์
ชื่อสามัญ Imidacloprid 10%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร , 5, 20 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านเรือน หรืออาคาร
อิมิดา 100
ชื่อสามัญ Imidacloprid 10%
ขนาดบรรจุ 48x100 , 24x250 , 24x500 มล , 12x1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านเรือน หรืออาคาร
อิมิดา 25
ชื่อสามัญ Imidacloprid 25%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านเรือน หรืออาคาร
ลาเท้
ชื่อสามัญ Imidacloprid 25%
ขนาดบรรจุ 100 , 250 , 500 มล , 1 ลิตร
คุณสมบัติ/ประโยชน์ สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก ในบ้านเรือน หรืออาคาร